Κορυφαίες Συλλογές

Σελίδα 5 από 10

  Τίτλος Αντίγραφα
Οι σιωπές του έρωτα 
Έτος: 1999 
Κρήτη, 1893: Οι περιηγητικές αναμνήσεις του Vittorio Simonelli 
Έτος: 1996 
Ελληνικός Αλυτρωτισμός και Ωθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877 
Έτος: 1988 
Εκμηδένιση 
Έτος: 2022 
Καραμανίτες 
Έτος: 1980 
Ο ζητιάνος 
Ο κήπος των ψυχών 
Έτος: 2022 
Ποιήματα 
Έτος: 1980 
Ο Εφιάλτης 
Έτος: 2021 
WOKE. Η καθολική αποδόμηση: έθνος- φύλο-φυλή 
Έτος: 2023