Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε'

Τύπος
Book
Συγγραφείς
Κατηγορία
Ιστορία-Πολιτική  [ Browse Items ]
Έτος Δημοσίευσης
2004 
Περίληψη
645γρ 
Περιγραφή
[...] Το βιβλίο του Ρενιέρη με πλήρη τίτλο "Ιστορικαί μελέται. Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε΄, το Βυζάντιον και η εν Βασιλεία σύνοδος" (Αθήναι 1881, 193 σσ.), σύγκειται από δύο έργα: Το πρώτο έργο φέρει τον τίτλο "Ο Έλλην πάπας Αλέξανδρος Ε΄" (σσ. 1-105) και αποτελείται από 19 ανισομεγέθη κεφάλαια (Α΄-ΙΘ΄). Στο έργο αυτό παρακολουθείται και εξιστορείται ο βίος και η δράση του εκ Κρήτης Έλληνα πάπα Αλέξανδρου Ε΄, ο οποίος εκλέχθηκε στον θρόνο της Εκκλησίας της Ρώμης το 1409 και άσκησε τα καθήκοντά του μέχρι το θάνατό του, το 1410. [...]
Το δεύτερο έργο φέρει τον τίτλο "Το Βυζάντιον και η εν Βασιλεία σύνοδος (σσ. 108-193) και αποτελείται από δεκαέξι ανισομεγέθη (Α΄-ΙΣΤ΄)κεφάλαια.
Η προσπάθεια τη Δυτικής Εκκλησίας, όπως μετά την περιπέτεια της τετάρτης σταυροφορίας και των συνεπειών της να υπαγάγει με την μέθοδο της διεξαγωγής του θεολογικού διαλόγου και της υποσχέσεως αποτροπής βοηθείας κορυφώνεται με δύο συνόδους, της Λυών (7 Μαΐου - 17 Ιουλίου 1274) και της Φερράρας - Φλωρεντίας (1438-1439). Η διάσπαση που θα επέλθει στην Δυτική Εκκλησία, η οποία θα κορυφωθεί μετά την βαβυλωνιακή αιχμαλωσία των παπών στη Avignon (1308-1368), θα συνεχισθεί με τις έριδες που θα ξεσπάσουν με τις διαδοχικές συνόδους της Πίζας (25 Μαρτίου 1409), Κωνσταντίας (5 Νοεμβρίου 1414), Παβίας-Σιένης (1423-1424) και Βασιλείας (1431-1437). [...]

(από το κείμενο του Χρήστου Π. Μπαλόγλου)


[...] Ανάμεσα στους διακεκριμένους Έλληνες διανοούμενους του δευτέρου μισού του δεκάτου ενάτου αιώνα, οι οποίοι έπαιξαν πρωταρχικό ρόλο στην πνευματική ζωή του τόπου, ο Μάρκος Ρενιέρης αποτελεί μοναδική περίπτωση: η ενασχόλησή του με ιστοριογραφικά θέματα ακολούθησε έναν σοβαρό φιλοσοφικό προβληματισμό για το νόημα της ιστορίας. [...]

(από το κείμενο της Ρωξάνης Δ. Αργυροπούλου) 
Αριθμός Αντίγραφων

ΚΡΙΤΙΚΕΣ (0) -

No reviews posted yet.

ΓΡΑΨΤΕ ΚΡΙΤΙΚΗ

Παρακαλούμε συνδεθείτε για να γράψετε κριτική.